Działka Długołęka

SUPER OFERTA INWESTYCYJNA W ATRAKCYJNEJ CENIE!!! Przedmiotem oferty jest atrakcyjna działka o charakterze inwestycyjno-budowlanym położona w Długołęce przy ulicy Wrocławskiej (działka numer 679/2, obręb 0010, powiat Wrocławski, gmina Długołęka).

Działka posiada powierzchnię 2.240 m2. Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Numer XXXV/402/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.04.2010r. zgodnie z którym ustala się przeznaczenie terenu jako usługi komercyjne z urządzeniami towarzyszącymi.

Dla przedmiotowej działki sporządzono kilka koncepcji architektonicznych zgodnie z którymi istnieje możliwość wybudowania obiektu 3 kondygnacyjnego o powierzchni całkowitej 3700 m kw i powierzchni sprzedaży 2821 m kw – I kondygnacja – usługi; wyższe kondygnacje lokale zamieszkania zbiorowego typu hotel/pokoje hotelowe.

LOKALIZACJA Nieruchomość otacza spokojna okolica i doskonała infrastruktura – głównie zabudowa jednorodzinna i usługowa. Z przedmiotową działką bezpośrednio sąsiaduje gminny parking na około 100 samochodów, przystanek autobusowy, stacja PKP, żłobek, przedszkole, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy. Lokalizacja wzdłuż ul. Wrocławskiej głównej arterii komunikacyjnej Długołęki, umożliwia dogodny dojazd do centrum Wrocławia zarówno transportem prywatnym, jak i komunikacją miejską. Wjazd na nieruchomość odbywa się z krajowej drogi nr 8, położenie na trasie przebiegu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, trasie przebiegu drogi ekspresowej S8 oraz trasie przebiegu linii kolejowej o randze krajowej oraz międzynarodowej to dodatkowe atuty tej nieruchomości.

Media wszystkie media(wodociąg, kanalizacja, prąd i gaz w drodze przy działce).

Możliwości zabudowy Przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne; przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, infrastruktura techniczna Wymagania planu miejscowego – powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki lub działek objętych jednym zamierzeniem inwestycyjnym; – powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 10% działki lub działek objętych jednym zamierzeniem inwestycyjnym. – wysokość budynków do. 12m; – dachy o nachyleniu połaci od 10 do 45 stopni, dwu lub wielospadowe; – pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorze ceglastym; – dla istniejącej linii kolejowej strefa bezpieczeństwa o szerokości 10 m od obszaru kolejowego i 20 m od osi skrajnego toru kolejowego- odległość od obszaru kolejowego 10m.

Cena: 602.700 zł brutto